Başkanlığımızın Sosyal Hizmet Projelerinden biri olan ve 2010 yılından bu yana sürdürülen “Hayata Bağlan Projesi” kapsamında bu yıl; İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile proje ortaklığı gerçekleştirildi.

Bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle başlayan madde kullanımı ne yazık ki bağımlılık sürecinin başlamasına neden olmaktadır.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere bağımlılık konusunda Üniversitemiz öğrencilerinde farkındalığın arttırılması, bağımlılık yapıcı maddeler ve zararları hakkında bilincin oluşturulması için sağlıklı bir neslin yetişmesini misyon edinmiş Üniversitemiz, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da “Hayata Bağlan” projesini sürdürmektedir.

Bu kapsamda ilki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda, ikincisi İzmir Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen seminerlerde, uzman eğitimciler tarafından bağımlılık yapıcı maddeler ve zararları konusunda bilgilendirme yapılmakta, seminerler esnasında öğrencilerimize  “Madde Bağımlılığı Hakkında Ne Kadar Bilgiliyiz?” başlıklı el broşürleri dağıtılmaktadır.

 

Bize verdikleri değerli katkılar için proje paydaşlarımız başta İzmir Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa KIRLANGIÇ’a, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Fatma ALPAY’a, Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürü Dr. Gülgün NAYMAN’a, Psikolog Serap BİLGEN’e ve Sosyolog Hilal ERTEM’e teşekkür ederiz.