2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Yayınlanma Tarihi: 11-11-2022

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı, Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, çalışma imkanı sağlamaktadır.

Bu kapsamda; 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı öğrenciler alınacak olup; Üniversitemiz öğrencilerinin 11/11/2022 ile 18/11/2022 tarihleri arasında, www.kismizamanli.deu.edu.tr adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saati geçmemek üzere çalıştırılacak olup; öğrencilerimize, bir saat çalışma karşılığı net 28,76 TL. (40 saat çalışma karşılığı net 1.150,40.-TL.) ödenecektir.

 

 Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemiz kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Yukarıdaki şartları taşıyan öğrenciler, iş ilanlarında yer alan birimlerden sadece bir birim için başvurularını yapabileceklerdir.

 

İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 Bilgi İçin:

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü

Telefon : 0 (232) 412 16 91 – 412 16 92


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast