İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İdari İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Memur Özlük İşleri’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A kapsamında görev yapmakta olan personellerin özlük işlemleri ile Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve giderleri Başkanlığımız öz gelirlerinden karşılanan 657-4/B sözleşmeli destek personelinin maaş ve özlük işlemleri yapılmaktadır.

İşçi Özlük ve Maaş İşlemleri bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D sürekli işçilerin ve Başkanlığımız kantin-kafeterya işletmeleri üzerinden istihdam edilen personellerin özlük ve maaş işlemleri yürütülmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre giderleri Başkanlığımız öz gelirlerinden karşılanmak üzere Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı kapsamında çalıştırılan öğrencilerin maaş ve SGK işlemleri yapılmaktadır. Bunun dışında üniversitemiz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrencilerinden zorunlu staj yapan öğrencilerin sigorta prim ödeme işlemleri yapılmaktadır.

Başkanlığımıza bağlı tüm birimlerimizin koordinasyonunun yürütülmesinde, istatistikî veri ve raporlama, görev tanımı ve iş akışlarının hazırlanması ve güncellenmesi, yönetmelik, yönerge, çalışma usul ve esasları doğrultusunda ilgili iş ve işlemler yürütülmektedir.

İş Süreçleri İçin Tıklayınız.Font Boyutunu Değiştir
Kontrast