KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA PROGRAMI

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize akademik eğitimleri ile eşzamanlı olarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerine bağlı çeşitli birimlerde kısmi zamanlı olarak çalışma imkânı sunulmaktadır.

Programın amacı; Üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Önlisans, lisans ve lisans üstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, Başkanlığımız tarafından iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında iş ve staj yapma imkanı sağlanmaktadır.  Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrenciler, bağlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci işlerine başvuru formu doldurarak, başvurularını yapabilirler. İlgili birim, kendilerine ayrılan kontenjan üzerinden başvuran öğrenciler ile yapılan mülakatlara göre seçimleri yapar. İlgili birimler, seçilen öğrencilere çalışmaya başlamadan önce hazırlaması gereken belgeleri bildirir. Bu evraklarla beraber ilgili birimler tarafından hazırlanan formlar öğrenciye teslim edilerek Başkanlığımıza yönlendirilir. İlgili birimler tarafından çalıştırılması uygun bulunan öğrenciler hazırladıkları belgeleri Başkanlığımıza teslim eder. Belgeler incelenir ve eksik belge tespit edilmediyse öğrenci ve Rektörlük tarafından imzalanmak üzere “Kısmi Zamanlı Öğrenci Hizmet Sözleşmesi” hazırlanır. Sözleşmesi yapılan öğrenci için Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta girişi yapılarak, öğrencinin işe başlama tarihi ilgili birime ve öğrenciye bildirilir.

Bu program; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım Harcamasına İlişkin Esas ve Usullerin 10.maddesi ile Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hayata geçirilmiş ve halen “Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a istinaden yürütülmektedir.

İletişim

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (232) 412 16 91

 

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları


Duyurular


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast